Kypriaki Aerathlitiki Omospondia

Member type: 
Active Member (rights re
Address 
P.O.BOX 28940
2084 Nicosia
 
Cyprus
Phone 
+357 22 339 771 or +357 99 609 272 (mobile)
Fax 
+357 22 449 873

President

HADJIDEMETRIOU Demetrakis

Officials

FILOTHEOU Christos
NAC internal
KYPRIAKI AERATHLITIKI OMOSPONDIA
LIASSIS Efthimios
Secretary General
KYPRIAKI AERATHLITIKI OMOSPONDIA

Delegates

CHRISTOFIDES Phivos
Delegate
FAI Medico-Physiological Commission
CHRISTOFOROU Sotos
Delegate
FAI Hang Gliding & Paragliding Commission
GEORGIADES Marios
Alternate Delegate
FAI Skydiving Commission
HADJIDEMETRIOU Demetrakis
Delegate
FAI General Aviation Commission
HADJINEOPHYTOU Demetris
Delegate
FAI Microlight & Paramotor Commission
KESTAS Alexis
Alternate Delegate
FAI Aeromodelling Commission
KYPRAGORAS Stavros
Delegate
FAI Skydiving Commission
LIMNATITIS Christos
Alternate Delegate
FAI General Aviation Commission
PRASTITIS Apostolos
Delegate
FAI Aeromodelling Commission

Other officials

ANTONIOU Panos
Judge F4
FAI Aeromodelling Commission
ANTONIOU Panos
Judge F3A, F3P, F3S
FAI Aeromodelling Commission
ANTONIOU Panos
Judge F3C
FAI Aeromodelling Commission
CHARALAMBOUS Georges
Judge F4
FAI Aeromodelling Commission
CHARALAMBOUS Georges
Judge F3A, F3P, F3S
FAI Aeromodelling Commission
CHARALAMBOUS Georges
Technical Expert RC Aerobatics
FAI Aeromodelling Commission
CHARALAMBOUS Georges
Technical Expert Scale
FAI Aeromodelling Commission
CHARALAMBOUS Georges
Technical Expert RC Helicopters
FAI Aeromodelling Commission
CHARALAMBOUS Georges
Judge F3C
FAI Aeromodelling Commission
CHRISTODOULDES Paris
Member
CIAM F3 RC Aerobatics Sub-committee
CHRISTODOULIDES Paris
Judge F4
FAI Aeromodelling Commission
CHRISTODOULIDES Paris
Judge F3A, F3P, F3S
FAI Aeromodelling Commission
CHRISTODOULIDES Paris
Technical Expert RC Aerobatics
FAI Aeromodelling Commission
CHRISTODOULIDES Paris
Technical Expert Scale
FAI Aeromodelling Commission
CHRISTODOULIDES Paris
Technical Expert RC Helicopters
FAI Aeromodelling Commission
CHRISTODOULIDES Paris
Judge F3C
FAI Aeromodelling Commission
CONSTANTINOU Andreas
Judge F4
FAI Aeromodelling Commission
CONSTANTINOU Andreas
Judge F3A, F3P, F3S
FAI Aeromodelling Commission
CONSTANTINOU Andreas
Judge F3C
FAI Aeromodelling Commission
KASSJANIDES Emilios
Judge F4
FAI Aeromodelling Commission
KASSJANIDES Emilios
Judge F3A, F3P, F3S
FAI Aeromodelling Commission
KASSJANIDES Emilios
Judge F3C
FAI Aeromodelling Commission
KESTAS Alexis
Technical Expert RC Helicopters
FAI Aeromodelling Commission
LANDOS Kostas
Judge F4
FAI Aeromodelling Commission
LANDOS Kostas
Judge F3A, F3P, F3S
FAI Aeromodelling Commission
LANDOS Kostas
Judge F3C
FAI Aeromodelling Commission
LOUCAIDES Loukis
Judge F4
FAI Aeromodelling Commission
LOUCAIDES Loukis
Technical Expert Scale
FAI Aeromodelling Commission
NIKOLAIDES Eftychios
Judge F4
FAI Aeromodelling Commission
NIKOLAIDES Eftychios
Judge F3A, F3P, F3S
FAI Aeromodelling Commission
NIKOLAIDES Eftychios
Judge F3C
FAI Aeromodelling Commission
PHILOTHEOU Christos
Judge F4
FAI Aeromodelling Commission
PHILOTHEOU Christos
Judge F3A, F3P, F3S
FAI Aeromodelling Commission
PHILOTHEOU Christos
Judge F3C
FAI Aeromodelling Commission